Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Pierwszy krok do "Śląskich Wyzwań"

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Śląskie Wyzwania" została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, reprezentowanym przez Dyrektora Mieczysława Płanetę a Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Fundacją Rodzin Górniczych i Uniwersytetem Śląskim, którzy wspólnie zajmą się wdrażaniem w życie założeń projektu skierowanego do nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wdów. fotoumowa3_200

Podpisanie dokumentu to początek na drodze do realizacji projektu, który następnie zostanie przedłożony do oceny Urzędu Marszałkowskiego.

- Wartościowy i wyjątkowy pomysł na wsparcie specyficznej dla naszego regionu grupy- mówił podczas spotkania Bogdan Ćwięk, prezes Fundacji Rodzin Górniczych, podkreślając innowacyjne rozwiązania, jakie zostaną zaproponowane uczestniczkom. O potrzebie wprowadzenia kompleksowego wsparcia, które będzie oddziaływało całościowo na rodziny mówiła także reprezentująca jastrzębski PUP wicedyrektor Irena Arciszewska. Warto podkreślić, że to właśnie w Jastrzębiu będzie przeprowadzana faza testowania wypracowanych w projekcie rozwiązań. Wsparcie doradczo-szkoleniowe, psychologiczne, spotkania z asystentem rodzinnym oraz staże – m.in. na takie formy pomocy będą mogły liczyć w ramach "Śląskich wyzwań" bezrobotne uczestniczki.

To pierwszy tego typu projekt, który dotyka bezpośrednio spraw związanych z aktywizacją zawodową kobiet z rodzin górniczych.

- Pomysł trafia na podatny grunt. Mamy nadzieję, że wypracowany model oraz innowacyjne metody wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, posłużą za przykład w innych województwach – podsumował spotkanie Dyrektor WUP.

"Śląskie Wyzwania" to projekt innowacyjny testujący, którego realizację zaplanowano na lata 2011-2014.

Sporządziła: Paulina Cius